Lily asiatic

Lily asiatic (Yellow)

Lily asiatic:  Đây là loài hoa lily thuộc dòng asiatic không có hương thơm, lá hình giáo, thuôn đều 2 đầu mọc vòng quanh thân cây cao từ 30 ~ 40 cm.

Khi loài hoa Ly vàng này bắt đầu mọc thì đó chính là dấu hiệu báo hiệu rằng mùa xuân sắp qua đi và mùa hè đang đến. Cây Ly vàng đại diện cho những người đàn ông hào hoa phong nhã. Hãy tặng loại hoa này cho người đàn ông luôn giúp đỡ bạn trong công việc.

chậu hoa lily
chậu hoa lily
Lily asiatic
Lily asiatic

6

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>