Hoa lily

Sau nhiều năm canh tác, cung cấp ra thị trường với hàng ngàn cành hoa lily, chúng tôi đang dần chuyển đổi thành trồng hoa lily chậu. Với quy mô lớn, kỳ vọng mỗi năm Công ty CP Sài Gòn Hoa sẽ sản xuất hàng ngàn chậu hoa lily cung cấp cho thị trường Việt Nam theo đơn đặt hàng của các vựa kiểng. Hoa lily chậu của công ty chúng tôi được thu hoạch quanh năm với 02 chuẩn loại phân loại theo cách đơn giản là hoa lily thơm và hoa lily thường.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ĐẸP, THƠM, LÂU TÀN LÀ HOA LILY